Individualna psihoterapija je susret između mene i osobe koja želi da radi na sebi psihoterapijski,  bilo da je taj susret u mom Centru ili online, I jedna seansa traje 50 minuta.

Tokom prve seanse upoznajem se sa osobom, njenom životnom pričom, njenim snagama i teškoćama, I razlozima dolaska na seansu. Ali, i ona se upoznaje samnom, I mojim načinom rada, to je dvosmeran odnos!

Ovo je prilika da saznam o očekivanjima čoveka od terapije, i da mu predočim šta terapijom može da dobije, ako se odluči za:

  •  sistemsku terapiju (koja se tiče odnosa sa drugima, u porodici ili poslu i okruženju)
  • elemente shema terapije (ako želi da isceli neke svoje rane trauma u porodici, kao i da presipita neka uverenja koja je koče ili oblike ponašanja koji se ponavljaju – poput pogrešnog izbora partnera)
  •  EMDR psihoterapiju (ako je osoba imala velike trauma poput gubitka člana porodice, gubitka posla, seksualno nasilje…)
  • psihodramu (jako dobar metod za stavljanje u cipele drugih ljudi I istraživanje svojih emocija), 
  • za terapiju smehom ili art terapiju (fraktalna terapija crtanjem). 

Međutim, I pored objašnjenja šta koja vrsta terapije nudi – čoveku pristupam individualno i integrativno, i vrlo retko koristim samo jedan psihoterapijski pristup

Psihoterapija je dinamičan I kreativan proces, u kome terapeut ne daje gotova rešenja klijentu za teškoće sa kojima se susreće. 

Ali, terapeut je tu da podrži čoveka na putu ka otkrivanju svojih ličnih istina, izbora i razrešenja. 

To je sigurno mesto na kome klijent može da istraži svoja osećanja, uverenja, izbore, i da ih menja.

Poverljivost svakog razgovora koji se vodi tokom seanse je zagarantovana.

Na prvom i drugom susretu se terapeut i klijent dogovaraju oko terapijskog cilja individualne psihoterapije, koji može da bude povezan sa dužinom trajanja terapije (nekad je dovoljno nekoliko seansi,), zatim o učestalosti susreta (obično jednom nedeljno), o načinu plaćanja i otkazivanja seanse.