Asocijativne karte “Otvori mi svoju dušu” za psihoterapijske i sve druge odnose su u pripremi. Edukacija iz rada sa kartama će biti u martu.