Sistemska porodična psihoterapija namenjena je porodicama i deci kojima je potrebna terapijska podrška kako bi razrešili neku teškoću, dilemu ili traumatično iskustvo.

Namenjena je:

· porodicama u kojima postoje teškoće u roditeljskoj sferi i ponašanju dece,

· porodicama u kojima neki od članova ima bolest zavisnosti

· porodicama u procesu i nakon razvoda,

· porodicama i osobama u procesu tugovanja (gubitak bliske osobe),

· porodicama u procesu tranzicije (predbračno savetovanje, trudnoća, prihvatanje novog člana porodice, adolescencija, školski neuspeh, starost roditelja, bolest nekog člana porodice).

Kroz psihoterapiju porodica napreduje tako da komunikacija mešu članovima postaje bolja, odnosi su funkcionalniji, razvojne krize se prevazilaze, vaspitni stilovi usaglašavaju i simptom u porodici nestaje jer porodica postaje stabilnija i fleksibilnija.