Centra Modus Vivendi System organizuje online edukacije iz rada sa asocijativnim kartama Centra na svaka dva meseca na ZOOM platformi Centra.

U pitanju su edukacije:

I “ONLINE EDUKACIJA IZ RADA SA ASOCIJATIVNIM KARTAMA ZA LJUBAVNE ODNOSE”

II “ONLINE EDUKACIJA IZ RADA SA KARTAMA ZA TRAUMU I STRES”

Obe edukacije će se održati vikendom (subota) i to:

➡️ 27.8.2022.
➡️ 22.10.2022.
➡️ 17.12.2022.

Satnica za I edukaciju je od 9 do 13 časova a za II edukaciju od 14 do 18 časova.

Prijavljivanje na edukaciju/edukacije je obavezno kao i kotizacija jer je broj mesta svake edukacije ograničen na 10 polaznika po grupi i to isključivo na mail: psihoterapeutbiljana@gmail.com

U mailu pošaljite i vaš broj telefona. Dobićete i uputstvo za uplatu.

Obe edukacije su namenjene psihoterapeutima svih modaliteta, a edukacija za rad sa kartama za ljubavne odnose i edukantima psihoterapije, savetnicima, trenerima ličnog razvoja, to jest koučevima.

Edukacije su interaktivne, uz edukativne filmove o načinima upotrebe karata i naglasak je na praktičnom radu polaznika – aktivnom vežbanju upotrebe karata.

Dakle, edukacije su sastavljene od:

  1. predavanja u trajanju od sat vremena i razgovora sa polaznicima o upotrebi karti i posebno o ljubavnim odnosima, attachmentu, a o kartama za traumu i stres o traumi, stresu, posledicama traume i stresova na ličnost osobe i o procesu isceljenja.
  2. posmatranja edukativnih filmova o načinima upotrebe karata u trajanju od pola sata
  3. praktičan rad polaznika u trajanju od dva sata – na čemu je poseban naglasak.

Kroz rad sa KARTAMA ZA LJUBAVNE ODNOSE, klijenti mogu da prepoznaju svoja:
• emotivna stanja
• dinamiku u svojim ljubavnim vezama
• načine povezivanja
• zdrave strane ljubavnih odnosa
• toksične strane ljubavnih odnosa
• obrasce koji se ponavljaju u ljubavnim odnosima
• uloge koje zauzimaju u ljubavnom odnosu
• razvojni put i faze u vezi (vezama)
• socio-emotivne potrebe
• dileme u odnosu
• teškoće u odnosu
• traumu (traume) kroz koje su prošli ili prolaze
• ideje o budućnosti svojih veza.

Ove karte otvaraju i terapeutima i klijentima bogato polje dijaloga o ljubavnim iskustvima.

Više o kartama možete pročitati na https://www.psihoterapeutbiljana.rs/asocijativne-karte-za-ljubavne-odnose/

Tamo se nalazi i uputstvo za upotrebu, sa svim slikama karti, u crno-beloj boji (zbog zaštite autorskih prava).

ONLINE EDUKACIJA ZA RAD SA KARTAMA ZA TRAUMU I STRES

Ova edukacija je namenjena psihoterapeutima svih modaliteta, edukantima psihoterapije – sa potvrdom da su na četvrtoj (završnoj) godini svoje edukacije koja je priznata od relevantnih udruženja u regionu.

Edukacijom dobijate značajan psihoterapijski alat koji će pomoći preživelima u procesu prorade i isceljenja traumatskih iskustva, o kojima je najčešće veoma teško pričati.

Edukacija služi da se psihoterapeuti senzibilišu i osnaže za dublji rad na traumatskim iskustvima klijenata.

Ove karte otvaraju i terapeutima i klijentima bogato polje dijaloga o traumatskim i stresnim iskustvima. A otvaranje priče veoma je značajan korak u procesu isceljenja traume.

Više o kartama možete pročitati na https://www.psihoterapeutbiljana.rs/asocijativne-karte-za-ljubavne-odnose/ gde se nalazi i uputstvo za rad na kartama, sa svim slikama karti, u crno-beloj boji (zbog zaštite autorskih prava).

Pojedinačna edukacija, špil od 50 karti kao i štampano uputstvo na srpskom i engleskom jeziku je 80 evra.

Oni koji se prijave na obe edukacije plaćaju edukacije, dva špila i štampana uputstva 150 evra.

Po završetku edukacije/edukacija dobija se sertifikat Centra.

Edukacije vodi Biljana Ćulafić, #pedagog i nacionalno i evropski sertifikovan sistemski porodični i #EMDR #psihoterapeut i shema terapeut pod supervizijom

pricajmooljubavi #ispricajmisvojupricu #asocijativnekarte #psihoterapijskialat #ljubav #ljubavniodnosi #psihoterapijapsihoterapija

 O EDUKACIJI

Ova edukacija je namenjena psihoterapeutima svih modaliteta, edukantima psihoterapije, savetnicima, trenerima ličnog razvoja, to jest koučevima.

Edukacija je interaktivna, uz edukativne filmove o načinima upotrebe karata i praktičan rad polaznika

Pozvane su i kolege koje imaju svoj špil karti sa promotivne večeri jer će od 12 do 14h biti praktični deo rada sa kartama kao i supervizija

Kroz rad sa ovim kartama, klijenti mogu da prepoznaju svoja:
• emotivna stanja
• dinamiku u svojim ljubavnim vezama
• načine povezivanja
• zdrave strane ljubavnih odnosa
• toksične strane ljubavnih odnosa
• obrasce koji se ponavljaju u ljubavnim odnosima
• uloge koje zauzimaju u ljubavnom odnosu
• razvojni put i faze u vezi (vezama)
• socio-emotivne potrebe
• dileme u odnosu
• teškoće u odnosu
• traumu (traume) kroz koje su prošli ili prolaze
• ideje o budućnosti svojih veza.

Ove karte otvaraju i terapeutima i klijentima bogato polje dijaloga o ljubavnim iskustvima.

Više o kartama možete pročitati na https://www.psihoterapeutbiljana.rs/asocijativne-karte-za-ljubavne-odnose/

Tamo se nalazi i uputstvo za upotrebu, sa svim slikama karti, u crno-beloj boji (zbog zaštite autorskih prava).

Biljana Ćulafić, #pedagog i nacionalno i evropski sertifikovan sistemski porodični i #EMDR #psihoterapeut i shema terapeut pod supervizijom

#pricajmooljubavi #asocijativnekarte #psihoterapijskialat #ljubav #ljubavniodnosi #psihoterapijapsihoterapija